I ditt första samtal med din fysioterapeut kommer du att få en diagnos. Om din fysioterapeut fastställer att du har artros kommer du kunna fortsätta med behandlingen. Om Joint Academy inte är ett passande alternativ kommer du få en annan rekommendation. 

Det här samtalet kommer även att ge dig en bild av behandlingen. Ni kommer tillsammans att gå igenom de övningar du kommer utföra under de sex veckorna, de mål du har med behandlingen (både kliniska och personliga) och andra funderingar du kan tänkas ha.

Du har även regelbundna uppföljningssamtal med din fysioterapeut under behandlingen. Detta syftar till att dels ge dig en bild av dina framsteg och dels planera hur du vill fortsätta med din behandling.

Hittade du svaret?