Om du vill kan du börja med att få en diagnos av en ortoped. Om din ortoped fastställer att du har artros kommer du kunna fortsätta med behandlingen. Om Joint Academy inte är ett passande alternativ kommer du få en annan rekommendation. 

Din första konsultation med din fysioterapeut kommer ge dig en bild av behandlingen. Ni kommer tillsammans att gå igenom de övningar du kommer utföra under de sex veckorna, de mål du har med behandlingen (både kliniska och personliga) och andra funderingar du kan tänkas ha.

Du har även ett uppföljningssamtal med din sjukgymnast i slutet av de sex veckorna. Detta syftar till att dels ge dig en bild av dina framsteg så långt och dels planera hur du vill fortsätta med din träning.

Hittade du svaret?